logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Katowice

Jesteś tutaj:
 
Logo

Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne
O firmie

Wspieranie ludzi
w rozwoju osobistym i zawodowym
w drodze do samorealizacji
oraz
wzmacnianie wartości firm
poprzez stymulowanie i wzmacnianie
Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Oferta

 

SZKOŁA TRENERÓW: Informacje pierwszego kontaktu

Projekt "Szkoła Trenerów" jest adresowany do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Mogą w nim wziąć udział np. pracownicy firm szkoleniowych lub trenerzy wewnętrzni firm, nauczyciele, menadżerowie zarządzający zespołami i prowadzący spotkania grupowe, animatorzy lokalnych inicjatyw społecznych i inni.

Projekt "Szkoła Trenerów" jest rocznym cyklem szkoleniowym, który umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do ubiegania się o rekomendacje I stopnia (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i pozwala zdobyć kompetencje niezbędne do tego, aby wykonywać wolny, dobrze płatny i dynamicznie rozwijający się zawód.

Projekt "Szkoła Trenerów" jest prowadzony, przez doświadczony zespół. Firma Metrum jest rekomendowana przez PTP. Trenerzy i superwizorzy, posiadają oprócz wieloletniego doświadczenia, rekomendacje PTP, ponadto są członkami International Coach Federation, międzynarodowej organizacji, dbającej o standardy kompetencyjne i etyczne wykonywania zawodu trenera.

Projekt "Szkoła Trenerów" tym różni się od innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, że:

a) w swoim programie zawiera dwa treningi rozwojowe: 5-cio dniowy, wyjazdowy trening interpersonalny i 6-cio dniowy, wyjazdowy trening intrapsychiczny,

b) Absolwenci po zakończeniu Szkoły Trenerów mogą zdobywać praktykę, w ramach prowadzonych przez nas grup stażowych.


Projekt "Szkoła Trenerów" będzie dla Ciebie rokiem rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Poznaj opinie tych, którzy nam zaufali - referencje

I. Informacje pierwszego kontaktu

II. Program szkolenia

III. Opis kompetencji

IV. Procedura rekomendacyjna

V. Sprawy organizacyjne

VI. Ankieta kwalifikacyjna i formularz zgłoszenia on-line

 

Szkolenia dla Biznesu

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą zyskać przewagę nad konkurencją.
Dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać zasoby ludzkie.
Dla wszystkich, którzy są gotowi wprowadzić sprawdzone rozwiązania.
Dla wszystkich, którzy stanęli twarzą w twarz z koniecznością wprowadzenia zmiany.
Dla wszystkich, którzy pragną odnieść sukces i ugruntować swoją pozycję na rynku.
Dla wszystkich, którzy są gotowi zrobić następny krok w rozwoju organizacji.
Dla wszystkich, którzy chcą.


Kroki współpracy:

spotkanie wstępne - realizację projektu zawsze rozpoczynamy od wstępnego spotkania z Klientem. Celem tego spotkania jest wzajemne poznanie się, określenie ram współpracy oraz wstępne określenie potrzeb szkoleniowych Klienta.

analiza potrzeb szkoleniowych - aby dopasować program szkolenia do specyfiki pracy Klienta, dużą wagę przykładamy do analizy potrzeb. Przeprowadzamy ją w różny sposób, w zależności od ustaleń poczynionych na wstępnym spotkaniu - albo w formie wywiadów 360° albo w postaci ankiet i innych narzędzi diagnostycznych.

przedstawienie propozycji programu treningu - po analizie potrzeb szkoleniowych opracowujemy koncepcję projektu szkoleniowego, indywidualnie dopasowanego do potrzeb Klienta, z jasno określonymi, mierzalnymi celami. Przedstawiamy projekt na spotkaniu i wspólnie z Klientem oceniamy jego adekwatność.

organizacja szkolenia - przed odbyciem się szkolenia wysyłamy wszystkim Uczestnikom zaproszenia, z dokładna informacją dotyczącą programu i szczegółów organizacyjnych, z reguły prosimy o wykonanie małego zadania już przed szkoleniem, co zgodnie z regułą zaangażowania, znacznie wzmacnia motywację Uczestników.

realizacja szkolenia - realizacja wcześniej ustalonego planu projektu odbywa się w formie warsztatów grupowych opartych na pracy z własnym doświadczeniem i innych form aktywnej edukacji (więcej w formy pracy), prowadzonych przez dwóch trenerów. Warsztat to w dużej mierze wyśmienita zabawa, która umożliwia jednak realizację bardzo poważnych celów.

informacja zwrotna - pod koniec warsztatu udzielamy sobie wzajemnej informacji zwrotnej, Uczestników warsztatu prosimy o pisemną ocenę naszej pracy, informacja ta jest przekazywana organizatorowi szkolenia, my udzielamy Uczestnikom informacji zwrotnych dotyczących pracy grupy, a jeśli istnieje taka potrzeba również indywidualnych.

ocena skuteczności - 3 lub 6 miesięcy (w zależności od treści szkolenia) po szkoleniu dokonujemy oceny efektywności szkolenia, w oparciu o wcześniej ustalone wskaĽniki skuteczności.Formy pracy

grupowy warsztat umiejętności - warsztaty prowadzone są w oparciu o strukturę: 70% doświadczenie - 20% emocje - 10% wiedza, z uwzględnieniem prawidłowości procesu grupowego według Lewina. Taka struktura warsztatów umożliwia przede wszystkim zdobycie umiejętności, efektywne przyswojenie wiedzy oraz ukształtowanie pozytywnej postawy wobec przedmiotu szkolenia, co jest warunkiem niezbędnym do wdrożenia nowych umiejętności i treści w rzeczywistym środowisku pracy. Metody pracy stosowane podczas warsztatu to między innymi: gry symulacyjne, analizy przypadków, socjodrama, burza mózgów, dyskusja kierowana, analiza nagrań audio-video.

coaching indywidualny - metoda pracy, stosowana głównie dla kadry wyższej, której celem jest wsparcie menadżerów w procesie wprowadzania zmian w organizacji. Coaching może mieć formę zarówno spotkania osobistego trenera z Klientem, jak również może mieć formę rozmowy telefonicznej, co szczególnie sprawdza się w przypadku osób pracujących pod dużą presją czasu. Pracujemy zgodnie z założeniami co-active coaching, według którego między innymi:

a) Klient jest integralną, niezależną, pełną zasobów jednostką, która potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy,

b) zadaniem trenera jest wspieranie i inspirowanie Klienta w procesie zmian,

c) proces coachingu dotyka całego życia Klienta, jego celem jest odnalezienie drogi do spełnienia i równowagi w życiu.


TOJ - training on the job, czyli trening w pracy, to forma pracy, która polega na tym, że trener, z reguły po grupowym warsztacie umiejętności, towarzyszy Uczestnikom w ich realnym dniu pracy, pełni rolę obserwatora i trenera w realnym środowisku pracy. Jest to bardzo skuteczna metoda edukacji pozwalająca na pełne wdrożenie treści będących przedmiotem szkolenia.

outdoor - forma zajęć integracyjno edukacyjnych prowadzonych w terenie, połączenie zabawy, sportów ekstremalnych (wspinaczka, żeglarstwo, eksploracja jaskiń, parki linowe, biegi na orientacje i inne) i edukacji, szczególnie przydatne w pracy nad budowaniem zespołu i doskonaleniem roli lidera.

e-trening - wspierająca forma edukacji, przez internet. Celem tej metody jest podtrzymanie skupienia Klienta na umiejętnościach zdobytych w trakcie grupowego warsztatu szkoleniowego i krótkie ćwiczenia, które w znacznym stopniu utrwalają zdobyte umiejętności i wiedzę.

tele-trening - wspierająca forma edukacji, przez telefon. Celem tej metody jest podtrzymanie skupienia Klienta na umiejętnościach zdobytych w trakcie grupowego warsztatu szkoleniowego i krótkie ćwiczenia, które w znacznym stopniu utrwalają zdobyte umiejętności i wiedzę.Umów się na spotkanie z naszym konsultantem
Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły oferty dla biznesu i porozmawiać z naszym pracownikiem prosimy o kontakt z naszym biurem. Chętnie umówimy się na spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawimy szczegółową ofertę.
Kontakt:
biuro@metrum.edu.pl
tel: (032) 781 07 84

 

Akademia Coachingu

1. Co to jest Coaching?

2. Podstawowe założenia coachingu

3. Dla kogo jest Coaching

4. Opis cech i kompetencji Coacha

5. Kluczowe kompetencje i obowiązki Coacha

6. Inne kompetencje przydatne w praktyce coachingowej

7. Korzyści indywidualne płynące z coachingu

8. Korzyści organizacji płynące z coachingu

9. Program Międzynarodowej Akademii Coachingu Metrum

10. Kodeks etyki ICF

11. Co warto przeczytać

12. Program do zarządzania relacją z klientem

 

1. Co to jest Coaching?

Coaching to metoda pracy z ludźmi, dzięki której odkrywają oni swój potencjał i potrafią w pełni go wykorzystać, osiągając tym samym sukces w życiu zawodowym i poczucie spełnienia w życiu osobistym. Za pioniera i pierwszego propagatora idei coachingu uważa się Tima Gallewey'a (www.theinnergame.com), chociaż biorąc pod uwagę metody pracy i podstawowe założenia coachingu można zaryzykować stwierdzenie, że jednym z pierwszych coachów był Sokrates.

Coaching to interaktywny proces, który prowadzi klienta (jednostkę lub całą organizację) do rozwoju, wzrostu i samorealizacji.

Coaching to wspieranie klienta w procesie zmiany, której cel wyznacza sam klient.

Coaching to partnerstwo, które daje siłę do zmiany i osiągania mistrzostwa.

Coaching może dotyczyć wszystkich obszarów życia klienta np.: budowania związków z innymi ludĽmi, rozwoju kompetencji zawodowych, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu, polepszenia sytuacji finansowej, wzmocnienia pozycji firmy na rynku i innych.

Coaching jest systemową formą działania, tzn. zmiana w jednym obszarze życia, np. związki z bliskimi, pociąga za sobą zmiany w innych obszarach, np. aktywność zawodowa.

Coaching czerpie z nurtu psychologii pozytywnej, zapoczątkowanej przez Martina Seligmana (www.ppc.sas.upenn.edu), która koncentruje się na zasobach, a nie na deficytach jednostki czy organizacji.

Coaching czerpie z tradycji sportu, gdzie głównym zadaniem trenera jest doprowadzenie zawodnika do mistrzostwa. Zawodnik w swoim wysiłku wiodącym na szczyt potrzebuje wsparcia, motywacji, informacji zwrotnej. Podobnie w relacji coachingowej, klient otrzymuje wsparcie, motywację, informację zwrotną, która pomaga mu osiągnąć mistrzostwo w wybranej przez siebie dyscyplinie.

Coaching to wolny, satysfakcjonujący zawód, którego atrakcyjność zauroczyła już wielu ludzi na świecie, codziennie na świecie ktoś podejmuje decyzję o zostaniu coachem, wielu terapeutów i psychologów przekształca swoje praktyki w praktyki coachingowe, mówi się współcześnie o prawdziwym rozkwicie zawodu coacha (www.coachfederation.org/ICF)

CZYM COACHING NIE JEST?
Coaching to nie terapia
Coaching to nie doradztwo
Coaching to nie metoda selekcji zawodowej
Coaching to nie szkolenie
Coaching to nie mentoring

 

Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty rozwoju osobistego to możliwość pracy w grupie i doświadczenie specyfiki procesu grupowego. To praca nad określaniem własnych granic psychologicznych, budowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie. To doświadczanie i nazywanie emocji w relacjach z innymi ludźmi oraz określanie źródeł emocji pozytywnych i negatywnych. To także możliwość zebrania informacji zwrotnych na temat własnej osoby i porównanie tożsamości własnej z odbiorem przez innych ludzi.
Udział w treningu, dzięki atmosferze akceptacji i nie oceniania, daje szansę odrzucenia masek i ujawnienia swojego prawdziwego "ja". Doświadczenie w takim momencie akceptacji i zrozumienia ze strony innych uczestników grupy pomaga przełamać w życiu opory wobec innych ludzi i decyduje o później­szych zmianach. Służy poszerzeniu własnego funkcjonowania w wybranych aspektach życia, przyczynia się do wzrostu zaufania do ludzi, zwiększa akcepta­cję własnej osoby oraz poprawia ekspresyjność i elastyczność zachowania.

Zobacz projekty:
1. Komunikacja
2. Asertywność
3. Stres i radzenie sobie ze stresem
4. Warsztat regeneracji własnych sił
5. Agresja - rozumienie, wyrażanie, kontrola
6. Budowanie poczucia własnej wartości

 

Superwizja


Jesteśmy głęboko przekonani, że superwizja jest niezbędnym elementem rozwoju zawodowego psychologa, psychoterapeuty, czy trenera, dlatego cały zespół trenerów Metrum korzysta z superwizji. Widzimy konieczność superwizji niezależnie od stopnia posiadanego doświadczenia czy stażu zawodowego, ponieważ superwizja to: wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad Ľródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnianie swoich uczuć, poszerzanie pola świadomości. Superwizja zapewnia stały ogląd własnych kompetencji w pracy z ludĽmi, zapewnia wsparcie i troskę, pozwala umacniać postawy etyczne.

Superwizja jest również niezbędnym elementem w drodze do certyfikatów i rekomendacji, jeśli potrzebują Państwo informacji zwrotnej o swojej pracy, mogą Państwo skorzystać z superwizji zarówno superwizora, jak i trenerów rekomendowanych przez PTP.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie maila z zapytaniem (tytuł: SUPERWIZJA) na adres: biuro@metrum.edu.pl.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 32 781 07 84.

Zobacz również:

Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama