Akademia Śląska w Katowicach, Katowice

Uczelnia Techniczno - Artystyczna.
Adres: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
Akademia Śląska w Katowicach

Akademia Śląska w Katowicach

Na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych nauka prowadzona jest na kierunkach: Budownictwo (studia inżynierskie i magisterskie), Architektura (studia inżynierskie i magisterskie), Architektura Wnętrz (studia licencjackie i magisterskie), Wzornictwo (studia licencjackie), Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie), Grafika (studia jednolite magisterskie), Informatyka (studia inżynierskie), Mechatronika (studia inżynierskie) oraz na Wydziale Nauk Medycznych na kierunku: Pielęgniarstwo (studia licencjackie) oraz na kierunku: Lekarskim (studia jednolite magisterskie).

Wiadomości ze szkoły


Ratownictwo Medyczne - nowy kierunek i możliwości w WST w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie nowego kierunku studiów pierwszego stopnia.Galeria zdjęć: Akademia Śląska w Katowicach

Facebook - Akademia Śląska w Katowicach

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście