Dzieje się - Sztuka

Górnośląskie Dni Dziedzictwa 2008

2008-09-24 11:13:25 | Katowice

 Na przełomie września i października odbędą się Górnośląskie Dni Dziedzictwa. Celem organizatorów jest przybliżenie dorobku  regionu, w którym mieszały się wpływy z zachodu, wschodu, południa i północy.

Zamiarem Dni jest ukazanie zasobów kulturowych w europejskim wymiarze, który dodatkowo podkreśla fakt wpisania imprezy w program Europejskich Dni Dziedzictwa.

Bytom

25.09.2008
godz. 19:00 - Elektrociepłownia „Szombierki", ul. Kosynierów 30, „Gala Verdiego" - koncert muzyki klasycznej organizowany przez „Fundację Dla Śląska"

27.09.2008
godz 10:00 - Śladem średniowiecza w Bytomiu, zbiórka pod kościołem NMP w Bytomiu, Rynek, oprowadza Przemysław Noparlik
godz. 16:00 - Śladem Tiele-Wincklerów, zbiórka pod kościołem Bożego Ciała w Bytomiu - Miechowicach, ul. Kasztanowa 3, oprowadza Krzysztof Lisiecki

28.09.2008
godz. 14:00 - Kościół św. Jacka, zbiórka pod kościołem św. Jacka na Rozbarku, ul. Matejki 1, oprowadzający: Artur Kubiczek, Ewa Młynarczyk
godz. 15:00 - Kościół św. Trójcy, zbiórka pod kościołem św. Trójcy w Bytomiu, ul. Kwietniewksiego 1, oprowadza Maria Witosz

4.10.2008
godz. 15:00 - cmentarz „Mater Dolorosa", zbiórka pod bramą cmentarza, ul. Piekarska 71, oprowadzający: Izabela Kłaczyńska, Arkadiusz Kaczorek

Chorzów

27.09.2008
godz: 7:30 - wycieczka rowerowa do Zamku w Kopicach zbiórka przy PKP w Chorzowie Batorym

4.10.2008
godz: 9:00 - wycieczka rowerowa: Wirek - Halemba - Kłodnica - Stara Kuźnica - Kochłowice, zbiórka w Chorzowie pod pomnikiem Redena

Gliwice

11.10.2008
godz. 9:30 - zwiedzanie Cmentarza Hutniczego z przewodnikiem
godz. 10:30 - zwiedzanie wystawy w Muzeum Odlewnictwa
godz. 11:30 - sesja poświęcona ratowaniu starych cmentarzy, aula „Czerwonej Chemii" (dawna Szkoła Maszynowa i Hutnicza)

Głogówek (powiat prudnicki)

27.09.2008
godz. 10:00 - spacer historyczny „Śladami Oppersdorffów", w programie kościół św. Bartłomieja, kościół franciszkanów, kaplica Grobu Bożego, zbiórka pod zamkiem Oppersdorffów
Katowice

27.09.2008
godz. 9:00 - Bogucice - spacer historyczny, zbiórka na Bogucicach pod kościołem św. Szczepana (ul. Markiefki 89), oprowadza Przemysław Piwowarczyk

27.09.2008
godz. 8:00 - Wycieczka autokarowa „Rzym czy Wittenberga - szlachta górnośląska wobec konfliktów wyznaniowych": wyjazd - pl. Sejmu Śląskiego w Katowicach (zbiórka w podcieniach
Górnośląskiego Centrum Kultury), Głogówek Oppersdorffów (Kościół franciszkanów, Kościół św. Bartłomieja) - Prószków (kościół św. Jerzego), Szydłowiec k. Niemodlina (kościół WniebowzięciaNajświętszej Marii Panny)

4.10.2008
godz. 9:00 - wycieczka autokarowa „Szlakiem Ballestremów", wyjazd z Katowic (podcienie Górnośląskiego Centrum Kultury, Plac Sejmu Śląskiego 2); w programie: Pławniowice (Pałac
Ballestremów), Zabrze (Kościół p.w. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach (z kryptą Ballestremów), kaplica ewangelicka, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Rokitnica ), Ruda Śląska (Kościoły św. Józefa, Matki Boskiej Różańcowej, Szyb Mikołaj)
godz. 11:00 - „Szlakiem Tiele-Wincklerów" - spacer historyczny, zbiórka pod Starym Dworcem (ul. Dworcowa); w programie: Stary Dworzec, Kościół Mariacki, Kościół Zmartwychwstania
Pańskiego (ewangelicki), Kopalnia Katowice
Kokoszyce (miasto Wodzisław)
28.09.2008
godz. 12.25 - Zwiedzanie pałacu

Krzyżanowice (powiat raciborski)

28.09.2008
godz. 13.15 - Zwiedzanie pałacu

Miasteczko Śląskie (powiat tarnogórski)

02.10.2008
godz. 17.00 - prezentacja książki „Tajemnice Donnersmarcków", spotkanie z autorką Gabrielą Horzelą Szubińską, Miejska Biblioteka Publiczna

Mysłowice

26.09-22.10.2008
Wystawa akwarel malarza Alfonsa Wieczorka, Miejskie Centrum Kultury, Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7, godziny zwiedzania 10:00 - 20:00

3.10.2008
godz. 11:00 - „Twórczość i sylwetka Alfonsa Wieczorka" - prelekcja Petera K. Szczepanka, oprawa muzyczna Michał Błahut, Miejskie Centrum Kultury, Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7
godz. 17:30 - „Twórczość i sylwetka Alfonsa Wieczorka" - prelekcja Petera K. Szczepanka, oprawa muzyczna Michał Błahut, "Rola arystokracji ziemskiej w uprzemysłowieniu Górnego Śląska w
XVIII i XIXw." - wykład wygłosi prof. Alfred Sulik, Miejskie Centrum Kultury, Mysłowice, ul.Grunwaldzka 7

Nakło Śląskie (powiat tarnogórski)

25.09.2008
godz. 18.00 - wernisaż wystawy obrazów z kolekcji Gerarda Trefonia, widokówek i fotografii prezentujących dorobek rodu Henckel von Donnersmarck z kolekcji Romana i Ireny Gatysów,
pałac Donnersmarcków
Orzesze (powiat mikołowski)
26.09.2008
godz. 17:00 - prelekcja w kościele ewangelickim Ducha Świętego, ul. Powstańców 6
Pławniowice (powiat gliwicki)
04.10.2008
godz. 10:00 - zwiedzanie pałacu Ballestremów
Prószków (powiat opolski)
27.09.2008
godz. 12:00 - zwiedzanie kościoła św. Jerzego (fundacja rodu Prószkowskich/von Proskau)
Ruda Śląska

27.09.2008
godz. 10:00 - 13:00 - Zwiedzanie schronu bojowego nr 75 „Grupa Bojowa Kłodnica - Kochłowice", ul. Pomorska, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja", oprowadzający Eugeniusz Czogała,
godz. 18:45 - Prelekcja o spadkobiercach Godulli w kościele pod wezwaniem Ścięcia świętego Jana Chrzciciela (Godula) - ks. Jan Małysek, oraz o ich herbach - Marek Judycki

4.10.2008
godz: 11:20 - wycieczka rowerowa: Wirek - Halemba - Kłodnica - Stara Kuźnica - Kochłowice, zbiórka na Koloni Robotniczej Ficinus (Ruda Śląska, Wirek ul. Kubiny)
godz: 16:00 - spotkanie na temat „Ślady działalności szlachty na terenie Rudy Śląskiej" w ZSO nr 3 - projekt wspólnie z uczniami szkoły; prelekcja: Ludwik Zogała „Dom mojego urodzenia"
godz. 15:00 - 18:00 - zwiedzanie schronu bojowego nr 75 „Grupa Bojowa Kłodnica - Kochłowice", ul. Pomorska, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja", oprowadzający Eugeniusz Czogała

5.10.2008
godz. 15:00 - średniowieczny gródek stożkowy w Kochłowicach, zbiórka pod kościołem św. Barbary na Bykowinie, ul. Górnośląska 31, oprowadza Przemysław Noparlik

Rudziniec (powiat gliwicki)

28.09.2008
godz. 16:30 - prelekcja w Kościele św. Michała Archanioła
Szydłowiec (powiat opolski)

27.09.2008
godz. 14:00 - zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia NMP (dawniej luterański, fundacja rodu von
Pückler)

Szylerzowice (©ilheøovice - Republika Czeska)

28.09.2008
godz. 14.05 - Zwiedzanie pałacu

Świętochłowice

27.09.2008
godz. 9:00 - Wycieczka piesza „Śladami Donnersmarcków" (Szyby dawnej KWK Polska -Centrum - dawna huta Florian), oprowadza Zdzisław Klose (przewodnik PTTK), zbiórka pod komendą policji w Świętochłowicach-Zgodzie, ul. Wojska Polskiego 16c,

4.10.2008
godz. 9:30 - wycieczka rowerowa Chorzów - Świętochłowice - Ruda Śląska. Zbiórka turystów ze Świętochłowic pod kościołem ewangelickim im. Jana Chrzciciela, pl. ks. Leopolda Rabbe 1,

5.10.2008
godz. 17:00 - występ chórów „Largo cantabile" i „Laudate" oraz referat „Donnersmarckowie - twórcy nowoczesnych Świętochłowic" (Alan Zych) w kościele ewangelickim im. Jana Chrzciciela,
pl. ks. Leopolda Rabbe 1,

Wodzisław Śląski

28.09.2008
godz. 11:00 - zwiedzanie Pałacu Dietriechsteinów (dzisiejszy USC) oraz ekspozycji Muzeum mieszczącego się w pałacu
godz. 12.10 - wycieczka autokarowa, wyjazd z pl. Gladbeck, w programie pałace w Kokoszycach, Krzyżanowicach i Szylerzowicach, powrót o 15.30
rezerwacja miejsc: tel. 502 144 446, mail: adrianwowra@gmail.com
godz. 15.45 - pokaz walk śląskiego bractwa rycerskiego + opowiadania o zwyczajach śląskiego rycerstwa; park miejski w Wodzisławiu Śląskim

Zabrze

27.09.2008
godz. 13:30 - Kaplica ewangelicka w Zabrzu Biskupicach, ul. Jana Żmudy 2

4.10.2008
godz. 12:30 - Kościół p.w. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach (zwiedzanie krypty Ballestremów), ul. Bytomska 37
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO, ul. 3-go Maja 93
godz. 14:00 - zwiedzanie kopalni (poziom 170) połączone z multimedialnym wykładem Dariusza Walerjańskiego „Zabrze magiczne" - liczba osób ograniczona (90 osób).
Konieczna rezerwacja: tel. 032 271 40 77, http://www.kopalniaguido.pl/

5.10.2008
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO, ul. 3-go Maja 93
godz. 17:00 - zwiedzanie kopalni (poziom 170)
godz. 18:00 - msza w starym obrządku, tzw. Trydenckim, z towarzyszeniem scholi parafii św. Anny na poziomie 170 pod ziemią - liczba osób ograniczona (60 osób)
godz. 19:00 - koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Allegro - dziedziniec pod kopalnią
godz. 19:30 - pokaz walk rycerskich - dziedziniec kopalni
Konieczna rezerwacja: tel. 032 271 40 77, www.kopalniaguido.pl

godz. 10.30 - „Śladami zabrskich Donnersmarcków" wycieczka po Zabrzu, zbiórka przed Teatrem Nowym (w razie niepogody wycieczka odwołana)
godz. 17:00 - koncert pod tytułem „Więzi" z okazji jubileuszu 75-lecia Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, ul. Kościelna


Więcej informacji na stronie>>

Opracowała: Magdalena Czaerny
(magdalena.czerny@dlastudenta.pl)


Słowa kluczowe: Górnośląskie Dni Dziedzictwa 2008 Szlachta na Górnym Śląsku program bytom wodzisław śląski chorzów
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
Light.Move.Festival.
Instalacje Light.Move.Festival. podbijają Polskę

Mocnym punktem festiwalu są instalacje świetlne.

Sacrum Profanum 2018
Znamy program 16. edycji festiwalu Sacrum Profanum

Dni 11-17 września będą świętem niepodległej muzyki!

Piękna i Bestia na 11. FMF
Koncert "Piękna i Bestia" na 11. Festiwalu Muzyki Filmowej [FOTO]

Koncertowa wersja kultowej opowieści Disneya zgromadziła w TAURON Arenie Kraków ponad osiem tysięcy widzów.

Polecamy
Najważniejsze muzea w Europie - zobacz, ile kosztują
Najważniejsze muzea w Europie - zobacz, ile kosztują

Nasz kontynent jest jednym z bogatszych w muzea, galerie artystyczne, miejsca związane z kulturą. Gdzie warto się udać i ile będzie nas to kosztować?

Ostatnio dodane
Light.Move.Festival.
Instalacje Light.Move.Festival. podbijają Polskę

Mocnym punktem festiwalu są instalacje świetlne.

Sacrum Profanum 2018
Znamy program 16. edycji festiwalu Sacrum Profanum

Dni 11-17 września będą świętem niepodległej muzyki!

Kupony i kody rabatowe