zmień miasto

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - WST, KatowiceUczelnia Techniczno - Artystyczna.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie)

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał + kserokopia)
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5 x 4,5)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłane na adres: zdjecie@wst.com.pl
 • Dowód osobisty (kserokopia)
 • Podanie (kwestionariusz osobowy)

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5 x 4,5)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłane na adres: zdjecie@wst.com.pl
 • Dowód osobisty (kserokopia)
 • Podanie (kwestionariusz osobowy

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji

FB dlaMaturzysty.pl reklama