Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - WST, Katowice

Uczelnia Techniczno - Artystyczna.
Adres: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Studia Podyplomowe

Informacje dotyczące studiów podyplomowych:

- studia podyplomowe trwają dwa semestry
- studia podyplomowe dla nauczycieli trwają 3 semestry (wymagane uprawnienia pedagogiczne)
- zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym
- zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych
- na wszystkie studia podyplomowe wpisowe wynosi 0 zł
- studia uruchamiane są pod warunkiem zapisania się odpowiedniej ilości kandydatów (min. 15 osób)
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oferta studiów podyplomowych:

 1. Antyterroryzm
 2. Architektura Wnętrz
 3. Fotografia Podróżnicza, Reportażowa i Dokumentalna
 4. Grafika Reklamowa
 5. Interoperacyjność, Certyfikacja, Najnowsze Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym
 6. Inwestycje i Instalacje Fotowoltaiczne – Teoria i Praktyka PV
 7. Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyk
 8. Konstrukcja i Technologia Ubioru
 9. Mechatronika dla Inżynierów
 10. Mechatronika dla Nauczycieli
 11. Medycyna Estetyczna
 12. Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle Modowym
 13. Projektowanie 3D
 14. Projektowanie i Stylizacja Ubioru
 15. Projektowanie Obiektów Opieki Zdrowotnej
 16. Sztuka Witrażu
 17. Transport, Spedycja, Logistyka
 18. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne
 19. Usługi Detektywistyczne
 20. Wycena Nieruchomości
 21. Visual Merchandising. Projektowanie Przestrzeni Wystawienniczych Punktów Sprzedaży
 22. Zarządzanie Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego oryginałem lub odpisem do wglądu
- poświadczenie uprawnień pedagogicznych (dot. st. podyplomowych dla nauczycieli)
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (3,5cm x 4,5cm)
- umowa finansowa podpisywana w punkcie rekrutacyjnym
- potwierdzenie wpłaty pierwszej raty lub opłaty za semestr studiów podyplomowych

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście