Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - WST, Katowice

Uczelnia Techniczno - Artystyczna.
Adres: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Proces rekrutacyjny

Rekrutacja osobista

 • Dostarczenie wymaganych dokumentów do dowolnego punktu rekrutacyjnego
 • Wpłacenie opłaty wpisowej oraz odebranie indywidualnego numeru konta w kasie uczelni
 • Otrzymanie decyzji o przyjęciu do Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Rekrutacja na odległość

Mieszkasz daleko od Katowic? Nie masz możliwości dwukrotnego przyjazdu? To nic straconego, postępuj według wskazówek i zapisz się na studia!

 • Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty
 • W przypadku gdy nie masz jeszcze świadectwa dołącz koniecznie oświadczenie o dostarczeniu go do Uczelni w określonym terminie
 • Komplet dokumentów prześlij pocztą na adres:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
  40-555 Katowice, 
  ul. Rolna 43 
  z dopiskiem "Dokumenty Rekrutacyjne"
 • Prześlij opłatę wpisową na rachunek bankowy: 
  ING Bank Śląski 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881 
  Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  Adres odbiorcy: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
 • Odbierz decyzję o przyjęciu
 • Przyjedź i podpisz umowę o świadczenie usług edukacyjnych
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście