Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - WST, Katowice

Uczelnia Techniczno - Artystyczna.
Adres: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Kryteria przyjęć

Studia dyplomowe:
Architektura Wnętrz, Architektura, Wzornictwo, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Grafika, Mechatronika, Pielęgniarstwo

  • Złożenie podania o przyjęcie na studia
  • Bez egzaminów wstępnych
  • Przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc
  • Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne
  • Brak limitu wieku przy przyjęciu na studia

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji

Wszystkie szczegółowe informacje dot. warunków rekrutacji na kierunku lekarskim można uzyskać pod numerem tel. 0 695 450 010 lub 0 605 669 998.

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście