zmień miasto

Trwa rekrutacja na studia na U¦

Na Uniwersytecie ¦l±skim cały czas s± miejsca na bezpłatnych studiach dziennych pierwszego stopnia, drugim naborem objętych zostało 35 kierunków, również tych obleganych.

Rekrutacja jest nadal prowadzona m.in. na inżynierię materiałow± – kierunek zamawiany, na którym na studentów czekaj± wysokie stypendia nawet do 1000 zł miesięcznie, można ubiegać się o przyjęcie także na biofizykę, biologię, ekonofizykę, etnologię, filologię polsk±, geofizykę, geologię, historię, informatykę, matematykę, ochronę ¶rodowiska, pedagogikę, politologię czy socjologię. Studiować można nie tylko w Katowicach, ale także w Sosnowcu, Rybniku czy pięknie położonym Cieszynie. Pełn± listę kierunków można znaleĽć pod adresem internetowym www.kandydat.us.edu.pl W rekrutacji na większo¶ć kierunków objętych drugim naborem zd±ż± wzi±ć udział również osoby poprawiaj±ce tegoroczn± maturę.

Poza tym trwa rekrutacja na studia niestacjonarne oraz studia stacjonarne drugiego stopnia.

ip

Proces rekrutacji na Uczelniach Wyższych

Prawo najpopularniejszym kierunkiem na U¦ Katowice

Zakończył się I nabór rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie ¦l±skim.

Drugi nabór na studia na UJ

9 lipca uruchomiona została dodatkowa rejestracja dla 18 stacjonarnych i 25 niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w języku polskim w roku akademickim 2013/2014 dla kandydatów ubiegaj±cych się o przyjęcie na zasadach dotycz±cych obywateli polskich. Rejestracja potrwa do 21 lipca.

Kończy się rekrutacja na U¦ Katowice

Tylko do jutra trwa rekrutacja na studia stacjonarne prowadzone przez Uniwersytet ¦l±ski.

Niż demograficzny na uczelniach: martwe kierunki i rekrutacje uzupełniaj±ce

Uczelnie wyższe zaczynaj± odczuwać skutki niżu demograficznego. Na studiach dziennych pozostało wiele wolnych miejsc, dlatego zostały otworzone rekrutacje uzupełniaj±ce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Dzień Otwarty Psychologii w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie [Czerwiec 2020]

Poznajcie uczelnię, jej ofertę edukacyjn± i porozmawiajcie z prowadz±cymi! Wydarzenie odbędzie się online.

Matura z fizyki 2020 - arkusze CKE

Arkusze pojawi± się kilka minut po 14.00. Dzi¶ na maturzystów czeka matura z fizyki - egzamin uznawany za najtrudniejszy do zdania. Zobacz arkusze!

Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia w Akademii Leona KoĽmińskiego [Lipiec 2020]

Dowiedz się wszystkiego o ofercie edukacyjnej ALK! Spotkanie odbędzie się w j. polskim oraz angielskim.

Polska Akademia Otwarta - Dzień Otwarty P@O [Lipiec 2020]

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Polskiej Akademii Otwartej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi!

Więcej miast » | przejdĽ do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama