zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

40-226 Katowice
ul. Bogucicka 3a, budynek B, pok. 303-305
tel. +48322577354
tel. +48322577357
fax 32 257 73 59

http://www.ack.ae.katowice.pl

ack@ae.katowice.pl


Działalność Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Katowicach koncentruje się przede wszystkim na promocji studentów i absolwentów Uczelni na rynku pracy, tworzeniu trwałych form współpracy Akademii ze środowiskiem biznesu oraz budowaniu więzi między Absolwentami a Uczelnią.
Powyższe zadania pozwala nam realizować m.in. fakt, iż posiadamy odpowiednie kompetencje, dzięki którym możemy aktywnie działać na rynku jako:
 • Agencja zatrudnienia (pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe);
 • Instytucja szkoleniowa;
 • Członek Konwentu Założycielskiego Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier;
 • Członek Śląskiego Forum Biur Karier.

Oferta dla Studentów i Absolwentów:

 • Organizowanie i obsługa praktyk obowiązkowych i dodatkowych (dot. studentów naszej Uczelni);
 • Oferty praktyk, pracy i stażu;
 • Szkolenia, warsztaty i wykłady aktywizujące, w tym m.in. sztandarowe projekty ACK - „Akademia Kariery", „Akademia ACK";
 • Organizacja spotkań z przedstawicielami znanych na rynku firm;
 • Możliwość udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Rejestracja w bazie danych osób poszukujących pracy, praktyk i staży;
 • Poradnictwo dla osób poszukujących zatrudnienia;
 • Budowanie długofalowej ścieżki kariery osobistej i zawodowej;
 • Poradniki i magazyny tematycznie związane z rynkiem pracy;
 • Autorska strona internetowa www.ack.ae.katowice.pl z informacjami m.in. na temat rynku pracy, samozatrudnienia.

Oferta dla Pracodawców:

 • Bezpłatna publikacja ofert pracy, praktyk, staży zawodowych oraz wszelkich bezpłatnych programów, inicjatyw i konkursów skierowanych do studentów i absolwentów;
 • Rekrutacja i selekcja pracowników - komputerowa baza danych studentów i absolwentów pozwala na szybkie wskazanie potencjalnych kandydatów, których kwalifikacje są zgodne z wymaganiami pracodawców;
 • Współpraca w ramach Akademii Kariery (sponsoring, prowadzenie warsztatów i szkoleń przez przedstawicieli firm i instytucji);
 • Promocja na terenie Uczelni procesów doboru pracowników oraz innych wydarzeń skierowanych do studentów i absolwentów realizowanych przez firmy/instytucje;
 • Organizowanie prezentacji firm na Uczelni;
 • Organizacja specjalistycznych szkoleń zamkniętych dla firm, każdorazowo dostosowywanych do potrzeb i specyfiki zleceniodawcy;
 • Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Organizacja zespołów konsultacyjnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów ZZL firm.

Szczegółowe informacje na temat oferty ACK AE Katowice dostępne na stronie www.ack.ae.katowice.pl


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama